Other languages coming soon
Unable to open RSS Feed sample.xml, exiting
tfc
tfc
tfc
tfc
tfc

tfc Naši klienti


TFC zabezpecuje prostredníctvom outsorcingu výrobné požiadavky hlavných Blue Chip OEM spolocností (licencovaných výrobcov originálnych zariadení). Hoci naši klienti zastupujú rozmanité odvetvia priemyslu a technológií, jedno majú spolocné. Všetci vyhladávajú zodpovedného a iniciatívneho výrobného partnera, ktorý poskytuje konkrétne a hmatatelné služby, poskytnuté vcas a v správnej kvalite.


Práve preto je TFC spolocnostou s dlhotrvajúcimi obchodnými partnerstvami, tešiaca sa každorocne predlžovaným obchodným dohodám.

TFC Custom Cable Assemblies


TFC je považovaná za poprednú (ECM) spolocnost ponúkajúcú výrobu elektronických káblových zostáv. Sme dlhodobo pôsobiacim lídrom a všestranným výrobcom: Rôznych káblových zostáv a káblových zväzkov, Vodicových zväzkov a zostáv, Elektrického a elektronického príslušenstva (Sub-Assemblies), Kabinetov a príslušenstva s pridanou hodnotou.


TFC poskytuje kvalitný výrobný servis pre rozmanité odvetvia priemyslu, vrátane obchodných odvetví kladúcich velké nároky, nevynímajúc priemyselné, komercné a domáce aplikácie ako sú: Bankomaty, Analytické prístroje, Vysokozdvižné plošiny, Vedecké prístroje, Hracie a výdajne automaty, Zariadenia pre komercné stravovanie a ostatné zariadenia na prípravu jedál, HVAC prístroje - kúrenie, ventilácia, klimatizácia a regulácia.


Poskytujeme našim klientom komplexný celoživotný servis, zacínajúci návrhom koncepcie a dizajnu, po samotnú produkciu a zabezpecenie náhradných dielov. Samozrejmostou prvotriedny zákaznícky servis a technická podpora.

quality acceditations

© TFC, UNIT 9, Dellburn Trading Park, Motherwell, LANARKSHIRE, ML1 1SE, Scotland

french spanish italian german english slovakian