Other languages coming soon
Unable to open RSS Feed sample.xml, exiting
tfc
tfc
tfc
tfc

Odvetvia priemyslu

Ponúkame technicky rôznorodé výrobky a aplikácie. Naša všestrannost je klúcom k úspechu, prostredníctvom coho v TFC ponúkame:

  • Rozsiahly výber štandardných priemyselných súciastok.
TFC Services - Industry Sectors

Priemyselný sektor


Bankomaty

ncr

Bankomaty: Uz viac ako 20 rokov je spolocnost TFC výrobným partnerom popredných svetových výrobcov bankomatov. Podporujeme ich celosvetové nároky po káblových zväzkoch a zásobujeme viaceré výrobné lokality s mimoriadne komplexnými káblovými zväzkami ako aj ostatným príslušenstvom. V TFC funguje prepracovaný organizacný systém, v ktorom je elektronická výmena dát (EDI) priamo zakomponovaná do nášho ERP systému. To nám umoznuje zaistit maximálnu flexibilitu v tomto vrtkavom odvetví.


Analytické prístroje

Analytické prístroje: Spolocnost TFC sa stala uznávaným dodávatelom v tomto výrobnom sektore, majúc dobré vztahy s najuznávanejšími OEM spolocnostami. Produkujeme velmi kvalitné, rucne spájkované, technicky komplexné káblové zostavy testované podla najprísnejších noriem. Produkty našich klientov sú dômyselné, citlivé, vysokohodnotné analytické prístroje, kde integrita a výkonnost systému sú klúcovými faktormi, co je dôvod preco si vyberajú spolocnost TFC.


Vysokozdvizné plošiny a stavebné stroje

Vysokozdvizné plošiny a stavebné stroje: V týchto odvetviach dodávame našim klientom tazké káblové zostavy, pouzívajúc materiál väcších rozmerov, masívnejšie a odolnejšie komponenty. TFC tiez vyrába ovládacie panely, prístrojové vybavenie a riadiace strojové systémy. Naši klienti vyzadujú od prístrojov fungovanie v extrémne nárocných podmienkach nepretrzitej kazdodennej prevádzky. TFC pomáha zabezpecit tento ciel prostredníctvom kvality svojich výrobkov.


Zariadenia pre komercné stravovanie a ostatné zariadenia na prípravu jedál

Zariadenia pre komercné stravovanie a ostatné zariadenia na prípravu jedál: Je pravdepodobné, ze naše výrobky sa nachádzajú v mnozstve prístrojov pouzívaných v zariadeniach komercného stravovania (bufetoch, reštauráciách...) od komercných mikrovlnných rúr, fritéz, sporákov po automaty na nápoje. V tomto sektore sa kvôli vysokým teplotám pouzíva vela súciastok a vodicov, ktoré si vyzadujú špeciálne technológie spracovania zabezpecujúce vysokú kvalitu produktu. TFC má výborné znalosti bezpecnostných rizík spôsobených elektroinštaláciou v týchto aplikáciách a preto prijíma extrémne opatrenia zamerané na zaistenie kvality.


Regulacná a meracia technika

qual 9

Regulacná a meracia technika: TFC vyrába celú radu výrobkov, ktoré sú casto rozhodujúcimi komponentmi pre bezpecnost a reguláciu prístrojov a procesov, ktoré v nich prebiehajú. V hotových výrobkoch sa pouzíva mnozstvo rôznych komponentov a materiálov, ktoré sú casto prepojené so spotrebitelom, preto je nevyhnutná ich vysoká úroven detailného spracovania.


Hracie a výdajne automaty

Hracie a výdajne automaty: Výrobky kazdodennej potreby sú casto technicky zlozité a hracie a výdajné automaty sú toho jasným dôkazom. TFC je známym dodávatelom v tomto odvetví. Naša spolocnost poskytuje vhodné technické riešenia pre stále sa vyvíjajúce a zlozitejšie funkcie týchto zariadení. Obidva tieto sektory sú extrémne citlivé na reakcie a poziadavky koncových zákazníkov. Vyzadujú velmi pruzný prístup smerom k výrobe, lebo si to vyzadujú neustále sa meniace poziadavky zákazníkov.


Kúrenie, ventilácia a riadenie

Kúrenie, ventilácia a riadenie: Spolocnost TFC je uznávaným dodávatelom splnajúcim vysoké nároky výrobcov plynových a naftových kotlov. Kvalita výrobkov a elektrická bezpecnost sú kritické z hladiska mozných dôsledkov a preto významne ovplyvnujú výber dodávatelov.


quality acceditations

© TFC, Excelsior Park, Canyon Road, Motherwell, ML2 OEG, Scotland

french spanish italian german english slovakian