Other languages coming soon
Unable to open RSS Feed sample.xml, exiting
tfc
tfc
tfc
tfc

Systém výroby na svetovej úrovni (WCM)

V TFC sme hrdí na náš profesionálny prístup. Naše výrobné procesy sú navrhnuté aby:

  • Maximalizovali efektivitu znizovania nákladov
  • Minimalizovali straty s cielom vyššieho zisku
  • Umoznili plánovanie nákladov a spolahlivost výroby.
world class manufacturing

Preco práve TFC


World Class výroba


TFC ako všetky dobré elektronické spolocnosti sa snazí dosiahnut a pouzívat princípy WCM (World Class Manufacturing) - systému výroby na svetovej úrovni. WCM nie je znackou kvality a nie je to ani certifikacný proces. WCM je spôsob myslenia a presadzovania pokrokových metód vo výrobe pozostávajúci z:


  • TQM - manazmentu kvality
  • Employee involvement - motivacnej stratégie vytvorenej pre úplnú integráciu zamestnancov do organizácie pozitívnym spôsobom, aby sa cítili byt súcastou tímu
  • Lean manufacturing - systému produkcie s cielom minimalizovania strát.

So systémom manazmentu kvality TQM sa snazíme zarucit riadenie výrobného procesu takým spôsobom, aby sa výrazne zredukovala moznost vzniku chýb. Napriek tomu nie je mozné implementovat TQM bez dalších sekcií WCM. Napríklad, princíp pri ktorom zamestnanci spolurozhodujú v procese výroby. Je potrebné, aby vstupovali do procesu, pýtali sa co je nesprávne a ako sa to dá vylepšit - to sa nazýva continuous improvement.


TFC pouzíva kombináciu malých skupín (buniek) a tradicnej výroby, aby uspokojila široký rozsah výrobkov pozadovaných zákazníkmi. Všetci naši zamestnanci sú aktívne motivovaní zúcastnovat sa procesu zaclenovania sa do spolocnosti.


Lean manufacturing je systém produkcie zameraný na dosiahnutie minimalizovania strát pocas výrobného procesu. Základným princípom v TFC je "nedopustme ziadne straty v procese výroby", co zahrna aj samotnú prácu. Za straty, ci uz materiálové, pracovné alebo casové zvycajne preberá zodpovednost naša spolocnost. Preto naša spolocnost realizuje programy zamerané na minimalizovanie strát a redukciu nákladov pre našich zákazníkov.


quality acceditations

© TFC, Excelsior Park, Canyon Road, Motherwell, ML2 OEG, Scotland

french spanish italian german english slovakian