Other languages coming soon
Unable to open RSS Feed sample.xml, exiting
tfc
tfc
tfc
tfc

TFC systémy

Naše systémy sú navrhnuté tak aby podporovali dobre fungujúci proces, od prijatia zákazníckej objednávky az po jej uskutocnenie, zaistujúc:

  • Plne testovanú zarucenú kvalitu produktov splnajúcu štandardy IPC
  • Siroký podnikový prístup k dôlezitým informáciám o zákazníkoch.
TFC Systems

TFC systémy


Výrobné systémy

Výrobné systémy: TFC pouzíva rozmanité výrobné systémy a procesy. Vzdy sa snazíme zapracovat princípy systému produkcie s minimalizáciou strát (Lean Manufacturing) do výrobného procesu, od manipulácie s materiálom az po montáz. Spolocnost TFC je zameraná na neustále zlepšovanie a aktívne podporovanie aktivít "Kaizen" filozofie.

Vázime si našich zamestnancov a investujeme do vzdelania, aby sme zaistili, ze schopnosti našej spolocnosti budú komplexné. Systém je zalozený na tímovej práci, v rámci ktorej majú multifunkcné tímy celkovú zodpovednost. Multifunkcné tými pozostávajú z inziniera, plánovaca/nákupcu, vedúceho tímu a kontrolóra kvality. Cielom tímu je neustále znizovanie nákladov a realizácia procesov vedúcich k splneniu poziadaviek zákazníka.


IT systémy

IT systémy: Spolocnost TFC pouzíva úplne integrovaný ERP podnikový informacný systém nazývaný X3 v5. ERP pouzíva technológiu HTML, co umoznuje online prístup v reálnom case k zákazníkom TFC. X3 je výrobný systém zalozený na technológii Windows, ktorý zahrna výrobu, nákup, predaj a spracovanie objednávok a financný manazment.


Hlavná výhoda TFC výrobného systému spocíva v dynamike plánovania výroby. Poziadavky zákazníka, ktoré sú neustále aktualizované, sa prostredníctvom informacného systému zobrazujú online, co odstranuje potrebu tradicného M.P.S.


Pocas desiatich rokov dosiahli investície TFC do hardvéru a softvéru 250 000£ , v snahe drzat krok v tomto dynamicky sa rozvíjajúcom odvetví. Taktiez pouzívame elektronickú výmenu dát, metódu riadenia "KanBan" a zjednodušenie procesu úctovania faktúr - self-billing.


Systémy kvality

Systémy kvality: TFC má zavedený systém manazmentu kvality podla normy BS EN ISO 9001:2000 a je tiez certifikovaná spolocnostou UL. Tieto štandardy poskytujú klientom dôveru v naše schopnosti vyrábat kvalitné zostavy akceptované na celom svete. Naše rocné audity od spolocností NQA a UL dôsledne potvrdzujú plnenie týchto noriem. Naši interní auditori nepretrzite vykonávajú kontrolu nášho systému a zameriavajú sa na hladanie oblasti mozného zlepšenia.


Celá výroba splna poziadavky IPC WHMA-620 štandardov a jej riadenie je podporované softvérom nazývaným Q- pulse, ktorý zahrna kontrolu, záznamy o zmenách v inzinierskej cinnosti, reklamácie, záznamy o výcviku a školeniach atd. poskytujúc široké rozhranie pre všetky aspekty kvality v podnikaní spolocnosti TFC.


TFC Cable Assemblies s.r.o - Environmentálna politika


Underwriters LaboratoriesQSCert ISO 9001QSCert ISO 14001

quality acceditations

© TFC, Excelsior Park, Canyon Road, Motherwell, ML2 OEG, Scotland

french spanish italian german english slovakian