Other languages coming soon
Unable to open RSS Feed sample.xml, exiting
tfc
tfc
tfc
tfc

Preco práve TFC

TFC poskytuje kompletné riešenia, ktoré poskytujú skutocné výhody našim klientom. Umoznuje im robit to, co dokázu najlepšie ako sa len dá a to:

  • Vcas
  • Za výhodnú cenu
  • S vysokou kvalitou
TFC benefits

Preco práve TFC


Výhody


Bohaté skúsenosti: TFC slúzi potrebám mnohých najnárocnejších svetových výrobcov uz takmer 40 rokov. Máme bohaté know-how a skúsenosti vo všetkých oblastiach výroby elektrického a elektronického montázneho príslušenstva a velmi zrucnú pracovnú silu.


Znízenie výrobných nákladov: TFC má excelentné výsledky za posledné roky v znizovaní materiálových a produkcných nákladov vdaka celosvetovo rozvetvenej sieti dodávok a záväzku trvalo zlepšovat efektivitu výroby. Naša spolocnost tiez premiestnila cast svojich výrobných kapacít do nášho nového závodu na Slovensko, aby vyuzila výhodu nizších mzdových nákladov.


Skrátenie casu zavádzania nových produktov do výroby: TFC má dobre rozvinutý systém riadenia dodávatelských vztahov (SCM) a vysoko flexibilnú pracovnú silu, co nám umoznuje významné skrátenie potrebného casu na zavádzanie nových materiálov a výrobkov.


Výnimocné štandardy kvality: Naše špecializované tímy zarucujú vysokú kvalitu produktov prostredníctvom prísnych testov a auditov az po dodrziavanie noriem IPC-WHMA-620 (Trieda I,II,III). TFC vyuzíva pre testovanie len najkvalitnejšie testovacie vybavenie.


Zavádzanie nových výrobkov: TFC ponúka svojim zákazníkom prístup do nášho tímu skúsených profesionálov, dizajnérov, elektrotechnikov a inzinierov odhodlaných spolupracovat v partnerstve s našimi klientmi. Pretoze, ak chcete dodat nové projekty nacas a v rámci rozpoctu, je potrebné aplikovat princípy DFM (Design for manufacturability). Tento prístup znizuje náklady, skracuje dodacie lehoty a skracuje výrobný cyklus pre našich zákazníkov.


quality acceditations

© TFC, Excelsior Park, Canyon Road, Motherwell, ML2 OEG, Scotland

french spanish italian german english slovakian